Go to Top

Blog Full Width

Czy tu wjechał Złoty Pociąg ? Nowa wystawa.

złoty plakatCzy tu wjechał „Złoty Pociąg”, czyli Podziemne Atrakcje Turystyczne w Polsce to nowa wystawa, którą otwieramy na zakończenie sezonu w Konewce. Otwarcie  zaplanowaliśmy na 1 października (ale będzie ją można zobaczyć już od najbliższej niedzieli). Wystawa została przygotowana przez Klub Podróżników „Sródziemie” działający przy krakowskiej „Piwnicy pod Baranami”. Autorem zdjęć jest pan Albin Marciniak zafascynowany światem podziemi i umiejętnie  go promujący. Wystawa oparta jest na fotografiach zamieszczonych w wydawnictwie – mapie podziemnych atrakcji udostępnionych zwiedzającym w Polsce.  Ostatnie egzemplarze pierwszej edycji tego wydawnictwa będzie można nabyć w Konewce. Wydawca zapowiada nowe, uaktualnione wydanie przed przyszłym sezonem turystycznym.

Upał? Nie u nas!

Podczas gdy trzydziestokilkustopniowe upały dają się wszystkim we znaki w naszym schronie kolejowym panują komfortowe warunki zwiedzania. Ustawiony wśród eksponatów termometr pokazuje temperaturę marzeń - 16 stopni. Turyści wychodzący ze schronu po jego zwiedzaniu mówią, że czują się, jak po wyjściu z basenu. Nasza klimatyzacja długo się włączała (w maju było zaledwie 10 stopni), ale teraz bezawaryjnie będzie już działać do końca roku.

Trasa Turystyczna „Bunkier w Konewce” – kolejne 10 lat

Na przełomie czerwca i lipca podpisaliśmy umowę dzierżawy od Nadleśnictwa Spała terenu, na którym funkcjonuje Trasa Turystyczna „Bunkier w Konewce”. Umowa, mimo drobiazgowych uwarunkowań środowiskowych, ekologicznych oraz nadzoru Urzędu Konserwatora Zabytków daje nam możliwość dalszego funkcjonowania, a ponieważ tym razem została zawarta na 10 lat, pozwoli na kolejne inwestycje oraz ułatwi nam skorzystanie z funduszy unijnych. Tym razem, mimo dość żmudnego procesu uzgadniania stanowisk między dzierżawcą a najemcą, doceniliśmy akceptację dla naszych dotychczasowych działań ze strony Nadleśnictwa w Spale, co pozwoliło na zakończenie negocjacji, jak sądzimy, z korzyścią zarówno dla zwiedzających, Trasy Turystycznej w Konewce, jak i Lasów Państwowych.

Podpisanie nowej umowy pozwoliło nam na przystąpienie do pierwszych prac: porządkowania schronu elektrowni, modyfikacji instalacji 24 V oświetlenia kanałów technicznych i uszczelnienia przeciwwilgociowego tychże kanałów i wyrównania posadzek schronów, pojawiły się też nowe ławki i stoły dla turystów. Pracujemy nad nowymi oznaczeniami obiektów i tablicami informacyjnymi. To jedynie początek zmian jakie sukcesywnie będziemy wprowadzać, aby podnieść atrakcyjność naszej trasy.

Rolwaga na lawecie

rolwaga Do naszego bunkra dotarła na lawecie rolwaga, tak bowiem w łódzkim i poznańskim nazywano ciężki, konny wóz transportowy ( niem. rollwagen).Pojazd wykonano na przełomie XIX i XX w. w fabryce przez  Gutehoffnungshütte z Oberhausen. Pojazd zachował się w oryginale, w trakcie konserwacji uzupełniono jedynie niewielkie ubytki drewna. Wszystkie elementy są nitowane lub skręcane, nie ma spawów, osie stalowe, kute, na resorach, koła drewniane, szprychowe na „buksach” (panewkach) z obręczami stalowymi i hamulcem. Waży ok. 1,5 tony, a jego nośność to co najmniej 4 tony. Nie jest to typowy wóz taborowy ( ma za małe koła do jazdy po grząskich gruntowych drogach), ale rolwagi, zwane też platformami stanowiły w czasie I w. św. podstawę transportu po bitych traktach na zapleczu frontu. W początkach rozwoju przemysłu w Łodzi, podobnymi wozami transportowano bawełnę z ze stacji w Rokicinach do łódzkich manufaktur przed budową linii Kolei Fabrycznej do Łodzi.