Go to Top

Ceny

Ceny

Bilety wstępu:
10 zł – normalny (od 3.07.2017 -12 zł)
6 zł – ulgowy* (od 3.07.2017 – 7 zł)
Dzieci do lat 7 bezpłatnie.
*przysługuje młodzieży uczącej się, studentom (po okazaniu legitymacji), 
emerytom i rencistom.

Przewodnik (wycieczka trwa 45 min do 1 godz.): 35 zł

Tel. 501 430 321
www.bunkierkonewka.eu
mail: imax@o2.pl