Archwalny plan geodezyjny Konewki

W galerii w dziale: Konewka/historyczne zamieszczamy mapę geodezyjną terenu, na którym znajdują się schrony w Konewce. Mapa powstała w latach 1989-1990 na zlecenie pierwszego „Labiryntu” działającego przy PTTK Łódź-Polesie. Jej wykonawcą było nieistniejące już Technikum Budowlano- Geodezyjne w Łodzi, a właściwie jego uczniowie, którzy w ramach praktyk i prac dyplomowych wykonywali pomiary i pod nadzorem nauczycieli wykreślili plany i rysunki obiektów. Jest to jedyny plan geodezyjny tego terenu jaki powstał po wojnie.
Podobne: plan i rysunki powstały dla obiektów w Jeleniu.

Dodaj komentarz