Bunkier w Konewce doceniony

Ostatnio pojawiło się ciekawe wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi „Akcja Bunkry – fortyfikacje w województwie łódzkim”. Z miłym zaskoczeniem przeczytaliśmy wstęp podpisany przez Marszałka Województwa Łódzkiego, Pana Włodzimierza Fisiaka. Ten tekst jest bowiem wspaniałą laurką dla Trasy Turystycznej „Bunkier w Konewce”. To wielka satysfakcja, że nasze sześcioletnie działania w kierunku udostępnienia unikalnego bunkra w Konewce turystom zostały dostrzeżone i docenione przez Urząd Marszałkowski, tym bardziej, że nie wszystkie instytucje doceniają nasze wysiłki w rozwijaniu, szeroko pojętej, turystyki w naszym regionie. Dziękujemy.

marsz

Dodaj komentarz