E-katalog „Najlepsze Produkty Turystyczne Polski 2003-2012”

certyf13aPolska Organizacja Turystyczna wydała katalog certyfikowanych produktów turystycznych z lat 2003-2012. Na stronie 58 znalazła się tam Trasa Turystyczna „Bunkier w Konewce”, która certyfikat uzyskała już w 2006 r.
Cały katalog można pobrać ze strony
http://pdf.polska.travel/certyfikaty-pot/pl/

obiekty z województwa łódzkiego można znaleźć na stronie
http://pdf.polska.travel/certyfikaty-pot/lodzkie/pl/

Dodaj komentarz