Trasa Turystyczna „Bunkier w Konewce” – kolejne 10 lat

Na przełomie czerwca i lipca podpisaliśmy umowę dzierżawy od Nadleśnictwa Spała terenu, na którym funkcjonuje Trasa Turystyczna „Bunkier w Konewce”. Umowa, mimo drobiazgowych uwarunkowań środowiskowych, ekologicznych oraz nadzoru Urzędu Konserwatora Zabytków daje nam możliwość dalszego funkcjonowania, a ponieważ tym razem została zawarta na 10 lat, pozwoli na kolejne inwestycje oraz ułatwi nam skorzystanie z funduszy unijnych. Tym razem, mimo dość żmudnego procesu uzgadniania stanowisk między dzierżawcą a najemcą, doceniliśmy akceptację dla naszych dotychczasowych działań ze strony Nadleśnictwa w Spale, co pozwoliło na zakończenie negocjacji, jak sądzimy, z korzyścią zarówno dla zwiedzających, Trasy Turystycznej w Konewce, jak i Lasów Państwowych.

Podpisanie nowej umowy pozwoliło nam na przystąpienie do pierwszych prac: porządkowania schronu elektrowni, modyfikacji instalacji 24 V oświetlenia kanałów technicznych i uszczelnienia przeciwwilgociowego tychże kanałów i wyrównania posadzek schronów, pojawiły się też nowe ławki i stoły dla turystów. Pracujemy nad nowymi oznaczeniami obiektów i tablicami informacyjnymi. To jedynie początek zmian jakie sukcesywnie będziemy wprowadzać, aby podnieść atrakcyjność naszej trasy.

Dodaj komentarz