W lipcu i sierpniu pracujemy dłużej

W lipcu i sierpniu zapraszamy do zwiedzania przez cały tydzień. Od poniedziałku do piątku pracujemy od godz. 11 do 18, w soboty i niedziele od 10 do 19.

Przypominamy o konieczności zasłaniania ust i nosa wewnątrz schronów.