80 rocznica Armii Krajowej

80 lat temu – 14 lutego 1942 roku Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową.  Do Kraju dotarł rozkaz Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego powołujący AK:

Dnia 14 lutego 1942 r.
Kalina
W ślad za moim rozkazem l.2926 z dnia 3 IX 1941 r.
1. Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ – wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią „Armię Krajową” podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy
2. Stanowisko Pana Generała nosi nazwę Dowódcy Armii Krajowej […]
Naczelny Wódz
Sikorski
Generał broni

Pierwszym dowódcą AK został gen. Stefan „Grot” Rowecki. Była to największa i najlepiej zorganizowana  podziemna armia w II Wojnie Światowej. Przez jej szeregi przeszło 450 tys. Polaków. Wywiad AK dostarczył ok. połowy tajnych raportów dla aliantów z terenu okupowanej Europy.