Go to Top

Ceny

Ceny

Bilety wstępu:
12 zł – normalny
7 zł – ulgowy*
Dzieci do lat 7 bezpłatnie.
*przysługuje młodzieży uczącej się, studentom (po okazaniu legitymacji), 
emerytom i rencistom.

Przewodnik (wycieczka trwa 45 min do 1 godz.): 35 zł

Tel. 501 430 321
www.bunkierkonewka.eu
mail: imax@o2.pl