Doroczny spis powszechny nietoperzy

Mimo, że śnieg zasypał drogę odbyło się w niedzielę doroczne liczenie naszych nietoperzy
Dwa mopki na ścianie wewnętrznej nawy schronu kolejowego

Chiropterolodzy z Uniwersytetu Łódzkiego doliczyli się 735 nietoperzy. W tym roku, mimo braku ruchu turystycznego grupowały się one głównie w podziemnych kanałach technicznych. Najliczniej reprezentowane były tradycyjnie Mopki – 692 szt, oprócz nich znaleziono Gacki Brunatne,Nocki Duże, Nocki Rude, i pojedyncze: Mroczek Późny i Nocek Brandta. Dla porównania w Jeleniu doliczono się jedynie 82 nietoperzy. Następne liczenie w lutym.